8KBETVietjet khai trương 2 đường bay Phú Quốc - Đài Trung và Phú Quốc - Cao Hùng