Categories
Uncategorized

Vendosi lirim me kusht për Lulzim Berishën, Kolegji i Posaçëm i Apelimit merr vendimin për gjyqtaren e Apelit (EMRI)

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shkarkoi nga detyra gjyqtaren e Apelit Durrës, Anita Mici, duke e konsideruar të pabazuar në fakte dhe në ligj vendimmarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Vendimi në Kolegj u mor nga trupi gjykues i kryesuar nga Sokol Çomo, me relatore Natasha Mulaj dhe anëtare Albana Shtylla, rezarta Schuetz dhe Ina Rama.

Sipas Kolegjit, nga analiza financiare e kryer për apartamentin ka rezultuar balancë negative për pagesën 5000 euro të kryer në vitin 2006, me burim nga kursimet familjare.

KPA e ka gjetur Micin të papërshtatshme edhe për profesionalizmin. Çomo konstatoi gjetjet në disa çështje, ku është vërejtur mungesë në arsyetimin ligjor të vendimmarrjeve të subjektit si dhe konkluzionin e Gjykatës së Lartë se trupi gjykues i Apelit Durrës, ku bënte pjesë edhe Mici, kishte vendosur lirimin me kusht të Lulzim Berishës në zbatim të gabuar të legjislacionit.

Njoftim vendimi:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. 7/2021, datë 28.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 287, datë 04.08.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Mici.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “b” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

U shpall sot, në Tiranë, më datë 23.02.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *